Yaşarken..

Yaşarken yaşama hak ettiği anlamı yükleyebilmek ve bunu becerebilmek önemli. Günler günlere eklenirken zamanın aktığını ancak aynalarda ve şöyle bir baktığınızda yaşadıklarınızda görebiliyorsunuz.

Bugüne kadar yaşamı iki önemli şeyin şekillendirdiğini düşünüyorum. İlki işe yaramak diğeri de yaşadıklarınızın anlamı olması. Hep genç arkadaşlarıma söylediğim özellikle kariyer seçiminde önemli olduğunu düşündüğüm iki şeyi burada belirtmek istiyorum. Biri sevdiğin işi yapmak diğeri ise becerdiğin ve kabiliyetin olan işi yapmak. Bu ikisini bir araya getirenler işlerini de yaşamlarını da başarı  ve  keyifle sürdürüyorlar ki ben de bu mutlu azınlığın içinde olduğumu düşünüyorum.

Yaşamak güzel özellikle de yaptıklarınızla işe yaradığınızı ve bir anlam katabildiğinizi hissettiğiniz zamanlarda. Burada yaptıklarımı, yapacaklarımı ve bugüne kadar biriktirdiklerimi sizlerle de paylaşmak istedim.

Hoş geldiniz …

Prof. Dr. Oğuz Polat
Prof. Dr. Oğuz Polat

Adli bilirkişilik, adli tıbbın uygulama alanıdır. Yargının karar vermekte zorlandığı insanla ilgili tüm konularda karar verilmesinde yargıya yardımcı olmayı hedefler. Bunu da objektif, bilimsel kanıtlara dayalı, ölçülebilir sonuçlara dayalı bir çalışma yaparak uygulaması gerekmektedir. Bilgi en önemli kaynaktır. Özellikle adli tıpta şiddet olgularında cinsel istismar mağduru olan çocukla görüşmeden başlayarak doğru ve hassas muayenenin gerçekleştirilmesinden, boşanmada velayetin çocuğun yüksek yararı temel kriter alınarak verilmesinden, kadında şiddet olguları, cinayetler çok önemli bilirkişilik olgularıdır.

Son yıllarda Tıbbi uygulama hatalarının değerlendirilmesinde bilirkişi görüşü temel kriterdir ve tüm olgularda davanın başında alınmasının çok büyük yararı vardır. Ayrıca adli belge incelemeleri, adli psikiyatrik değerlendirmelerin özellikle hukuki ehliyet boyutu gibi konular da Adli bilirkişiliği çok önemli kılmaktadır. Bilirkişilik bilgiyi kullanılarak yapılan bir iştir. Sübjektif görüşlere yer yoktur.

Son yıllarda şiddetin tüm gruplara çok farklı şekillerde ve uygulamalarla etki etmesi dünyada olduğu gibi toplumumuzda da olumsuz etkiler yaratmıştır. Toplumumuzdaki etkilerinin çok fazla olmasında cinsiyet ayrımcılığının yoğun olarak hissedilmesi, şiddetin dozunun artması ve belki de en önemlisi birey olmayı bilmememiz gelmektedir.

Kadınların ve çocukların daha fazla hedef oldukları şiddetin önlenebilmesindeki en önemli öğelerden birisi de bireysel olarak bir şeyler yaparak buna dur demektir. Aynı düşüncede olan insanların güçlerini birleştirerek bir problem için çalışmaları sivil toplum çalışmalarını da işlevsel kılmaktadır.

İMDAT – Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği de hukukçu, sağlıkçı, psikolog ve diğer duyarlı insanların bir araya gelmesiyle kuruldu. Proje ve araştırma temelli eğitim odaklı çalışmalarına başladı. İlk dönem çalışmalarını kadın ve çocuk üzerine yoğunlaştırmış olsa da şiddet mağdurlarının tümüne ve saldırganlara da yönelik çalışmalar yapmayı orta ve uzun dönemde hedeflemektedir.

MERKEZ

Son yıllarda üniversitelerde belli konularda özgün çalışmalar yapan, derinlemesine araştırmalar ve odaklanan yoğun etkinliklerin yapıldığı merkezlerin çok işlevsel oldukları görülmektedir. Bunun ne denli olduğunu ben bizzat Cleveland’da Case Western Reserve Universitesinde Begun Vıolence Prevention Center de geçirdiğim çalışma döneminde gördüm.

Akademik ve sivil toplum yaşamımda odaklandığım şiddet ve suç konularına özgü  “Suç ve Şiddeti Önleme, Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin Acıbadem üniversitesinde kurulmuş olması bence şiddete odaklı özgün ve sürekli çalışmalar yapılması için büyük bir fırsat.

 

 

GÖRÜŞ

Olayın boyutu sadece  balkondan seyrederek görüş beyan etme aşamasını çoktan geçmiş , yaşam güvenliğini tehdit eden duruma  girmiş vaziyette. Akşamüstü okulundan evine dönen üniversite öğrencisi Özgecan’ın başına bu geliyorsa  herkes her şeyi yaşayabilir kaygısı itiraf edilmese de herkesin beyninde dolanan ana fikir.

Devletin konuyla ilgili birimlerinin açıklamalarını  dinleyenler  acaba bunlar yeterli  olabilecek mi sorusunu soruyorlar. İçişleri bakanlığı , Aileden sorumlu ve sosyal politikalar   bakanlığı  ,Milli Eğitim bakanlığı  ile  Başbakanlık açıklamalarını  dinliyoruz.

Bu konuda  yapılması gerekenleri  şiddetin önlenmesi konusunda yol almış  ülkelerin  yaptıklarından yola çıkarak  kısa bir analiz yapalım.

Olayı iki boyutta değerlendirmek gerekmektedir;

1-Olayı yaşayanlara  hem mağdur boyutunda hem de saldırgan boyutunda neler yapılmalı ?  İlk ve acil olarak bu konudaki önlemlerin  ve uygulamaların değerlendirilmesi önemlidir.  Ancak bunun tartışıldığı ortamlarda tüm yapılabilecekleri göz ardı edip tartışmayı  bu suçu işleyenlerin idam cezası alıp almaması noktasından başlamak hem büyük bir yanlıştır  hem de diğer önlemlerin konuşulmasını gölgelemektedir. Bu konuda da cinayeti  başka bir cinayetle çözülemeyeceği  noktasından değerlendirdiğimi ifade ederek  devam edeyim.

2-İkinci boyut ise koruyucu önlemlerin tartışılmasıdır. Bu  olayın meydana gelmesini önlemeye yönelik uzun dönemli çalışmaları içeren ve sonuçların hemen gözükmediği   çalışmalardır. Ama hemen bugün başlanması ve  çalışmaların  yaygın ve süreklilik gösterecek şekilde sürdürülmesi çok önemlidir. Farkındalıkla başlayan ,bilgilenmeyle devam eden ve bilinçlenmeyle sonuçlanabilen bir süreç uzun dönemde oluşan ama başarıldığında da çok  önemli sonuçlar verebilen  bir boyuttur.

 

Yazının tamamı için lütfen tıklayınız.

Kitaplar

ŞİDDET

Şiddet ve önleme çalışmaları başlıklı bu kitap; şiddet olgusuna bilimsel bir açıdan yaklaşarak tanımlayıcı bir boyutta konuyu ele almak ve önleme çalışmalarını da analitik bir yaklaşımla değerlendirmek hedefini taşımaktadır.

Satın almak için lütfen tıklayınız.

KRİMİNOLOJİ

Şiddeti her açıdan değerlendirebilmek ve mağdur, saldırgan, suç tipi gibi en önemli bileşenlerin analizinin yapılması bu kitabın hem ilk baskısında hem de ikinci baskısının hazırlanışındaki temel motivasyonu oluşturmuştur.

Satın almak için lütfen tıklayınız.

TIBBİ UYGULAMA HATALARI

Güncelleşmiş ve genişletilmiş bu ikinci baskının dünya ülkelerindeki durum ve uzmanlık dallarındaki uygulamalarda ortaya çıkan hataların tanımlandığı bölümler dışında her geçen gün yaygınlaşmaya başlayan defansif tıp uygulamaları ile bu konuda önemli yere sahip olan adli sigortacılık konuları da kitapta anlatılmaktadır.

Satın almak için lütfen tıklayınız.

SOKAK ÇOCUKLARI

Satın almak için lütfen tıklayınız.

TÜM BOYUTLARIYLA ÇOCUK İSTİSMARI

Çocuk İstismarı ve İhmali konusu; ülkemizde geçmişte de varolmakla beraber konunun medyaya bu derece yoğun bir şekilde yansıması oldukça yenidir. Özellikle gündemde cinsel istismarla yer alan konunun aslında bu kadar dikkat çekmeyen pek çok boyutu vardır.

Satın almak için lütfen tıklayınız.

Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı 2 için lütfen tıklayınız.

Daha Fazla Kitap İçin