Monthly Archives: Ocak 2016

//Ocak
­

TIBBİ UYGULAMA HATALARI

Tıbbi uygulama hataları  uluslar arası jargonda malpraktis olarak tanımlanmakta ve böyle anılmaktadır. Malpractice Latince “Mala Praxis” sözcüklerinden köken alır. İlaç kullanımından hastane enfeksiyonlarına kadar tıbbi bakımın her aşamasında ortaya çıkabilecek ve hastaya zararı dokunan tıbbi kusur veya hataları kapsamına almaktadır. Dünya Tabipleri Birliği'nin (The World Medical Association) 1992 yılındaki 44. Genel Kurulu'nda "Tıbbi  uygulama  hataları [...]

By |Ocak 18th, 2016|Genel|0 Comments

HASTA HAKLARI

Tıp etiğinin en başta gelen ilkelerin başında  “önce hastaya zarar vermemek (primum non nocere)” ve “yararlı olmak” bulunmaktadır. “Hasta hakları” ile ilgili ilk çalışmaların 1970 lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde başladığı görülmektedir.  Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’li yılların başında mahkeme kararlarında hekim-hasta ilişkisinin bir iş ilişkisi olmadığı, güvene dayanan bir ilişki türü olduğuna değinilmektedir. Buna göre hasta, [...]

By |Ocak 18th, 2016|Genel|0 Comments

DÜNYADA TIBBİ UYGULAMA HATALARI

Tıbbi uygulama hatalarının günümüzdeki biçimiyle modern tıbbın gündemine girmesi için oldukça uzun zaman geçmiştir. ABD başta olmak üzere İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde 1970’lerin sonlarından itibaren tıbbi uygulama hataları ve bunlara karşı yüksek tazminat cezaları gündeme gelmiştir. Hasta hakları ile ilgili ilk çalışmalarda aynı tarihlerde başlamıştır. ABD’de 1980’li yıllarda da hala milyonlarca dolarlık tazminat davaları [...]

By |Ocak 18th, 2016|Genel|0 Comments

İHTİSAS DALLARINA GÖRE TIBBİ UYGULAMA HATALARI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Kadın-doğum  tıbbi uygulama hatalarının en sık görüldüğü ihtisas dalıdır. Yapılan çalışmalarda, kadın-doğum hastalarının sadece %37 lik bir bölümü, gebelik ve doğum esnasındaki bakımla ilgili beklentilerin tam anlamıyla yerine geldiğini ifade etmektedir. Hastaların yarısından çoğu ise hekim ile aralarında iletişim sorunları bulunduğunu söylemektedir. Bu sorunlar hekimin hastasıyla gerekli olan süre ilgilenmemesi, gebeliğin [...]

By |Ocak 18th, 2016|Genel|0 Comments

HEKİM HATALARI OLGULARINDA BİLİRKİŞİLİK

Son dönemde giderek artan hekim hataları ve tıbbi uygulama hatalarının  yargı  aşamasında  değerlendirilmesinde  en önemli rollerden  birini  adli  bilirkişi  raporu  oluşturmaktadır. Bilirkişi görüşü ile ancak olayın ne olduğu , kusurun olup  olmadığı  ve  kimin  yaptığı anlaşılabilmektedir. Bilirkişi  görüşü   mesleki, bilimsel ya da teknik bir konuyla ilgili    olarak yasal kovuşturmada kanıt olarak sunulacak (yazılı veya sözlü) [...]

By |Ocak 18th, 2016|Genel|0 Comments

AYDINLATILMIŞ ONAM

Hastanın aydınlatılmış onamının herhangi bir tıbbi girişimin ön koşulu olduğu uluslararası bildirgelere belirtilmiştir. Hasta hakları yönetmeliği 24 maddede’ de “Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hastanın onamı alınmadan kendisine de hiçbir müdahalede bulunulamayacağı gibi, hasta bilgilendirilmeden alınan onam da geçerli değildir. Yönetmeliğin 15. maddesine göre; sağlık durumu, kendisine uygulanacak tıbbi girişimler, bunların yararları ve olası sakıncaları, [...]

By |Ocak 18th, 2016|Genel|0 Comments

ÇOCUKLA GÖRÜŞME YÖNTEMLERİ

Çocuğa yönelik fiziksel  ve cinsel istismar olgularında anamnez  en belirleyici yöntemdir. Çocukla iletişim kurabilme becerisi gösteren uzman çocuktan doğru hikayeyi öğrenebilir. Bu da vücuttaki bulguların doğru yorumlanabilmesini sağlayacağı  için çok önemlidir. Anamnez: Cinsel istismar  eğer aile içinde meydana gelmiş bir olay ise ortaya çıkışı  olayın üstünden çok uzun süre geçtikten sonra tesadüfen başka bir olaya [...]

By |Ocak 17th, 2016|Genel|0 Comments

ÇOCUKTA FİZİKSEL İSTİSMAR

Genellikle  konuşulurken hep dayak olarak isimlendirilen  çocuğa yönelik  yapılan  ve  kırıkların, yanıkların,   kesiklerin ortaya çıkmasına yol açan şiddet  fiziksel istismar olarak  isimlendirilmektedir  si daha doğru olacaktır. Fiziksel istismar dayaktan çok daha fazlasını içeren bir davranıştır ve çok daha dramatik sonuçlara yol açabilir .Bir tokatla başlar  ve çeşitli aletlerin kullanıldığı olaylara kadar uzanır. Fiziksel istismar  için [...]

By |Ocak 17th, 2016|Genel|0 Comments

PEDOFİLİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, pedofili eylemleri temel olarak   erkekler olmak üzere, bir yetişkin(18 yaş üzeri) tarafından ergenlik yaşı öncesindeki(12 yaş altı)bir çocuğa yönlendirilmiş cinsel davranışlardır.Ancak burada 18 yaş altında olan herkesi çocuk olması açısından tüm çocuk gtbunun  eklenmesi gerektiğini düşünmekteyim.Pedofili(subyancilik), parafili yani çocuklara yönelik  anormal ve doğal olmayan  sapkın cinsel istek duyan kişilerdir. Başlıca iki [...]

By |Ocak 17th, 2016|Genel|0 Comments

ENSEST

Kelimenin latince aslı  incestus olup sıfat olarak  pis , kirlenmiş,temiz olmayan anlamına gelmektedir.  Ayrıca tanrılar karşısında da ahlaksız,uygunsuz,iffetsiz,suçlu  karşılığında da  kullanılmaktadır. İsim olarakta  kirlilik, iffetsizlik ,uygunsuzluk demektir. Fransızca  inceste, ingilizce incest, almanca  blutschande kelimeleri kullanılmaktadır. Dilimizde karşılığı olmayan  bu kelime  arapçada  fücur'la karşılanmaktadır. Mustafa Nihat Ozon'un Osmanlı-Türkçe  sözlüğünde  fücur için günah, zina denilmektedir. Türk Dil [...]

By |Ocak 17th, 2016|Genel|0 Comments