Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, pedofili eylemleri temel olarak   erkekler olmak üzere, bir yetişkin(18 yaş üzeri) tarafından ergenlik yaşı öncesindeki(12 yaş altı)bir çocuğa yönlendirilmiş cinsel davranışlardır.Ancak burada 18 yaş altında olan herkesi çocuk olması açısından tüm çocuk gtbunun  eklenmesi gerektiğini düşünmekteyim.Pedofili(subyancilik), parafili yani çocuklara yönelik  anormal ve doğal olmayan  sapkın cinsel istek duyan kişilerdir.

Başlıca iki tipte karşımıza çıkmaktadır .

-Ozel tip(Exclusivetype) pedofiller, sadece cocuklaracekim duyarlar.

-Ozel tip olmayanlar (non-exclusive ) pedofiller , hem yetişkinlere hem de cocuklara ilgi duyarlar.

Pedofili,  bugün toplumumuzu sarsan bütün endişeler ve korkularla doldurulan adeta  amblem işlevi gören bir figürdür. Çocuk cinsel istismarının medyada yer aldığında kullanılan ifadelere bakmak durumu anlamak için yeterlidir.Kurban-çocuk-yalnızca işlenen suçun objesi durumuna indirgenmektedir.

Pedofilinin artık her yerde, özellikle toplumun çocukları için endişelendiği , kendilerinden ayrı oldukları ortamlarda  korku ve endişelerinin en çok odaklandığı  yerler olan okullar ve belli kurumlarda; otorite ya da saygınlık konumuna sahip kişilerde, sosyal olarak marjinal yerlerde, trenlerde, tren istasyonlarında ve daha pek çok yerde meydana gelebildiği görülmektedir.

Pedofilik davranışlar  fiziksel temas olmaksızın  teşhircilik yapma ile cinsel bölgelere amaçlanmış (ya da amaçlanmadan gerçekleşen) penetrasyon filleri arasında değişmektedir.Pedofiller, amaçlarına ulaşmak için bazen farklı derecelerdeki zorlamalar olduğu kadar farklı yollarda kullanırlar.Pedofillerinbelirli ,kalıplaşmış bir davranış modelinin her olguda görüleceğini söylemek ve belli kalıplarda değerlendirmek  mümkün değildir.

Genel sınıflandırma

Durumsal pedofili:

Bazı yetişkinler,çocuklara hiçbir cinsel çekicilik hissetmeden de pedofili davranışını gerçekleştirebilir.Bunlar, patolojik kişilik yapısına sahip kimseler tarafından gerçekleştirilen birbirleriyle bağlantıları olmayan impülsif fiillerdir.

Tercihe bağlı pedofili:

Bu, ergenlik öncesi çocuklara yönelik, çeşitli şekillerde fiile dökülen cinsel sapmadır. Bu gibi kriterler kullanılarak tarif edilebilir:cinsel tercih, çekici veya çekici olmayan tip, cinsel saldırının  tipi, kullanılan stratejiler, suçu işleme şekilleri, karakter özellikleri, sosyal yönden  zayıf veya güçlü vb. Şunu belirtmek gerekir ki, pedofili bütün sosyokültürel çevrelerde ve sosyal sınıflarda meydana gelebilir. Pedofiller, gözlerden uzak, karanlıkta avını yakalamaya çalışan kimseler değildir.Aksine, bu kişi herhangi birinin arkadaşı, topluma iyi entegre olmuş, şüphe uyandırmayan biri olabilir. Asla, pedofili eğiliminden söz etmez ve yine bu eğilimini açıkça sergilemez

Bir yetişkin ve bir adolesan arasındaki cinsel ilişki ve  genç erişkinlere karşı cinsel agresyon sadece pedofili tanımının sınırları içinde kalmaz.Bu bakımdan yaş kriteri önemli bir önkoşuldur.

Pedofil tarafından, çoğunlukla, sapık cinsel uyarılma öncesinde depresif bir durum sergilediği, anksiyeteden kaynaklanan sıkıntı duygusu, başarısızlık ve güçsüzlük hissi yaşadığı  belirtilir.

Tercihe bağlı pedofilide, söz konusu fiil, çok seyrek olarak birdenbire ortaya çıkar. Genellikle, birbiri ardına gelen çeşitli bölümler halinde meydana gelir: Bunlar ilişkiye dayanan bir strateji, yaklaşma stratejisi, risk ölçümü  ve  fiili gerçekleştirme şeklindedir.

Bu farklı sürelerde gelişen bir süreci kapsamaktadır. Seçilen çocuğun ailesi ile veya yaşadığı  çevredeki kişilerle olan ilişkilerinin kurulması bu sürecin bir parçasıdır.Kurbanların, cinsiyet, yaş, ve genel fiziksel özellikler gibi kişisel kriterlere dayanılarak seçildiği görülmektedir.

Başlangıçtaki temas, konuşma, hediye verme, çocuğun hoşlandığı şeyler veya hobilerine ilgi gösterme ile tehdit veya güç kullanma arasında değişen çeşitli stratejiler kullanılarak gerçekleştirilir.Pornografik malzeme kullanılabilir.Pedofil, devamlı olarak, söz konusu olabilecek riskin ölçümünü yapar: potansiyel görgü tanıklarının bulunup bulunmadığı, çocuğun polise haber verme olasılığı,ebeveyn,akraba ve yakınlarının göstereceği reaksiyonların tahmini, intikam vb.  tehlikelerin olup olmadığını anladıktan ve kendini güvende hissettikten sonra  çocuğa yönelik eylemine girişir.

Ancak pedofili konusunu konuşurken çok önemli bir boyutu da irdelemek gerekmektedir. Yaşanan olgulara baktığımızda çocuklara  yönelik  cinsel istismar olgularının büyük bir kısmı pedofil olmayanlar tarafından  gerçekleştirilmektedir. Bu noktada önemli  olanpedofil ile çocuğa   yönelik istismar gerçekleştiren ama pedofil olmayanlar arasındaki farklılığı vurgulamaktır. Bunu yapmak için  çocuğu   istismar eden kişinin kim olduğunu tanımlamak gerekmektedir.

Amerikan Psikiyatri Birliği, ‘durum tacizci’sini, normalde yetişkinlere çekim duyan ancak herhangi bir nedenle, cinsel tatmin için bir çocuğa yönelmiş  kişi olarak tanımlamaktadır. Saldırgana   cazip gelen  kendi yaşıtları ve  eşitleri arasında   kendisine bir partner bulma  becerisi gösteremeyen  bir yapıda olduğundan dolayı  çocuklara yönelmesidir.Bu kişinin sosyal becerileri zayıftır.Çok içine  kapanık ve kimseyle ilişki kurmak istemeyen bir yapısı vardır. Bu yüzden bazen bu kişilerin çocuklarla sadece seks ilişkisi değil  karşılıklı konuşma , sohbete dayalı bir ilişki kurdukları da gözlenmektedir.

Bu tip olgulardaki en tipik durumlardan birisi saldırganın yaşadığı ortamda  çocuğa  çok rahat ulaşabilmesidir.  İşinden dolayı çocuklarla ilişkisinin fazla olması ya da bulunduğu ortamda çocukların tanıdığı birisi olma gibi özellikleri kendi avantajına kullanmaktadır. Servis şöförlüğü, beden öğretmeni gibi meslekler bu anlattığım duruma çok uygun  mesleklerdir. Bu meslektekiler bunu yapar  gibi bir anlam çıkartılmaması gerekir.Tam tersi bu tip insanlar eylemlerini yapabilmek için bu tip meslekleri seçmektedirler..Bu çocuklar  bazen  saldırganın kendi evindeki çocuklar  bile  olabilmektedir.

Saldırgan sürekli  yalnız kalacağı ortamı gözlemektedir. Bu fırsatı yakalayabilmek için sürekli ortamları kollamaktadır. Sonra bir gün bu çocuklardan biriyle yalnız kalabileceği bir durum ortaya çıkıverir(veya suçlu tarafından bu durum yaratılır).Bu durumlarda saldırganın stresini yenmek için , alkol veya uyuşturucu  kullanması sıklıkla gözlenen bir durumdur.  Kullandığı maddeler saldırganın  çekingenliğini azaltır ve cinsel tatmini bulmak için çocukla baş başa kaldığı bir durumdan yararlanır.

Çocukları kurban eden durumsal-tipteki cinsel suçlular, çocuklara yönelik  gerçek bir cinsel tercihleri yoktur. Yine de, çok çeşitlilik gösterebilen durumsal nedenlerle çocukları taciz edebilirler. Bu kişiler yetişkin pornografisini seyretmeyi daha çok  tercih eden kişilerdir   ve bununla tahrik olabilirler. Ama bazı  durumlarda çocuklarla seks  yapmak için girişimlerde de bulunmaktadırlar. Durumsal seks suçluları, kendiçocukları  veya beraber yasadığı  çocuklar ya da üzerlerinde kontrol sağlayabildikleri çocuklar gibi  erişimlerinin kolay olduğu,  hemen ulaşabildikleri  çocukları  taciz ederler. Bu saldırganlar için ergenler de hedef olabilmektedir.

Daha küçük yaştaki  çocuklar, zayıf, kırılgan veya el altında oldukları  için daha kolay  hedef olarak algılanmaktadır.  Ahlaken fark gözetmeyen durumsal cinsel suçlular, çocukları  ya da ergenleri seçerler, bunun en basit nedeni fırsatları  vardır ve bununla bir kaçışları olabileceğini düşünürler. Sosyal olarak çevresine uyumsuz olan bu kişiler , kendine güvensizliklerinden ya da meraklarından, durumsal olarak, çocukları seçebilirler. Diğerlerinin özsaygısı  düşüktür ve tercih  olarak  yetişkinler yerine çocukları koyabilirler.”

Pedofiller genellikle erkektir ve  herhangi bir cinsel ve ya her iki cinse çekim duyabilirler. Karşı cinsten yetişkinlerle ne kadar iyi ilişki kurabildikleri kişiden kişiye değişen bir durumdur. Yani  bunu kriter olarak kabul etmek çok doğru değildir.

Pedofilik  eylemciler, çoğunlukla, yaptıklarının çocuklara yardımcı olduğu iluzyonunu yaşarlar. Bir çocuğun gelişimine katkıda bulunduklarını veya çocuğun eylemden zevk aldığı yolunda kendilerini kandırıyor olsalar da, kurbanlarına ailelerini  bir şey söylememelerini ve onları  alarma geçirmemelerini tembihlerlerler.

Pedofilikeylemler   her olguda farklı olabilmektedir. Her türlü cinsel içerikli davranış  görülebilir. Ancak eylemlerin olaydan olaya  değiştiğini  ve sadece bir çocuğa bakmak veya elbiselerini çıkarmak , çocuğa dokunmaktan ibaret olabilir. Bununla beraber, eylemler, çoğunlukla oral seks veya cinsel organlara(çocuğun veya saldırganın) dokunmayı içerebilir. Çalışmalar, ihmal edilmiş veya yalnız çocukların yüksek risk taşıdığını göstermektedir.

Pedofili nasıl anlaşılır sorusunun cevabı çok zor şeklinde olmalıdır. Çünkü olayların büyük çoğunluğunda pedofilik kişi çocuğu ikna ederek onu kendine suç ortağı yapmaktadır. Pedofiliklerin çoğunun yaşadığımız ortamda  olan , herkesin  kabullendiği kişilikler olması  saptanmasını da çok güçleştirmektedir. Bunun en yakın örneklerinden birisi Bursa’da çok iyi bir okulun rehberlik danışmanı olan ve aynı zamanda  Bursa’da sokak çocukları derneğinin  genel sekreterliğini  yapan psikolog bir  kişinin  internet üzerinden yapılan takip sonunda yakalanması ile ortaya çıktı. Bu kişi o güne kadar 200 ü aşkın çocuğu kandırarak eve götürmüş ve hepsinin de erotik resimlerini çekmişti. Bu denli yüksek sayıdaki çocuktan birisinin bile şikayetçi olmadığını düşünürseniz ne demek istediğim açığa çıkacaktır.

Ergenlik öncesi(genellikle 13 yaş veya altındaki) cocuklarla cinsel bir aktiviteyi içeren ve yinelenen, yoğun cinsel fanteziler, şiddetli istekler veya davranışlar en az 6 ay süren bir sureyi kapsayabilir. Bu fanteziler, şiddetli istekler veya davranışlar, günlük  yaşamdapedofilik kişide  klinik olarak fark edilebilir acı  veya zarara neden olmaktadır. Ancak bunu çok az klinisyenpedofilik kişi herhangi bir  itirafta bulunmadığında  böyle bir  nedene bağlayabilmektedir.