www.imdat.org

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği internet sitesi

www.adlitip.org

Adli Tıp ve Adli Bilimlerle ilgili Prof. Dr. Oğuz Polat’a ait internet sitesi

www.siddetianlamak.com

12-14 Kasım 2015 tarihleri arasında İMDAT | Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği ile MEF Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan kongre internet sitesi

www.acibadem.edu.tr

Acıbadem Üniversitesi internet sitesi

www.forensiktalk.com

Adli tıp ve adli bilimcilerin biraraya gelip görüş alışverişi yaptıkları internet sitesi

www.faba.com

Bilirkişilikle ilgili Forensik Adli bilimler Akademisi internet sitesi

www.crin.org

Uluslararası çocuk hakları internet sitesi

www.ua.gov.tr

Proje fonlarıyla ilgili internet sitesi

www.who.org

Dünya Sağlık örgütü resmi internet sitesi

www.unicef.org

Birleşmiş Milletler Çocukla ilgili çalışan birim resmi internet sitesi

www.aafs.org

Amerikan Adli Bilimciler Derneği internet sitesi