Prof. Dr. Oğuz POLAT
Prof. Dr. Oğuz POLAT

1959 yılında Atlanta/Amerika’da doğdu. Tarsus Amerikan Kolejinde orta öğrenimini yaptıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1983-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Adli Tıp Anabilim dalında Adli Tıp uzmanlık eğitimini tamamladı. GATA Patoloji bölümünde askerlik görevini tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına kurucu başkan olarak atandı. Aynı yıl doçent ve 1995 yılında da Profesör oldu

1992-1993 döneminde İngiltere ‘de Charing Cross Hospital 1994 de İsveçte Kopenhag Çocuk Hakları Merkezinde çalıştı. Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi oturumlarında temsil etti. 1997 de Ülke Alternatif raporu nun baş raportörlüğünü yaptı. 1995-1998 yılları arasında Tıbbi Etik anabilim dalının kurucu başkanlığını yürüttü. 1997-2000 yıları arasında Marmara Üniversitesi Kriminolojik Araştırmalar Merkezi yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Aynı dönem Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü Merkezi Yönetim kurulunda görev aldı. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu üyeliği görevini de 1995-1997 yılları arasında yaptı. İstanbul Tabip Odası Çocuk Hakları Merkezinin 1998 de kuruluşunu gerçekleştirdi.

2000 yılında da Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı. 2003 yılında istifa ettikten sonra Marmara Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim üyeliğine geri döndü.2010 yılında emekliliğinden sonra Case Western Üniversity , Mandel Social Studies Applied Unit ,Begun Violence Prevention Center da 2010-2012) yılları arasında çalıştı.Halen Acıbadem Tıp Fakültesi Adli tıp Ana bilim dalı Başkanı görevini yürütmektedir. Farklı zamanlarda Marmara Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakültesi , Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakülteleri, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İTO (İstanbul Ticaret Üniversitesi ) Hukuk fakültesi, Hacettepe Tıp Fakültesinde ,Beykent Hukuk Fakültesinde ,Maltepe Tıp ve Hukuk fakültelerinde ,Bahçeşehir Hukuk fakültesinde Adli Tıp dersler vermiştir. Halen farklı fakültelerde ders vermeye devam etmektedir.

1992 yılında Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneğini kurdu.1992-2010) dönemlerinde dernek kapanana kadar başkanlığını yaptı. 1995 yılında Çocukla ilgili çalışan kuruluşların bir araya geldiği Çocuk Hakları Koalisyonunu kurdu. 1998 de GAP Çocuk Hakları Koalisyonunu kuruluşunu gerçekleştirdi. 2000 yılına değin koordinatörlük görevini yürüttü. 1996 da kurduğu Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneğinin kurucu başkanlığını (1996-2010 )yaptı. Yeldeğirmeni Sokak Çocukları merkezi yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. 2004-2010 yılında kurulan 0-18 Çocuk Hakları için Yurttaş Hareketinin başkanlığını yürütmüştür. UNICEF e 1992-2012 dönemleri arasında çocuk hakları ve güç koşullardaki çocuklar konusunda danışmanlık yapmıştır. 1995-2005 arası faaliyet gösteren Kadın için Destek Oluşturma Grubunun (KİDOG) kurucu üyelerinden birisidir. Bugüne kadar Avrupa Birliği ve UNICEF sponsorluğunda sivil toplum kuruluşları ve çocuk konularında 9 projenin yürütücülüğünü yaptı. İki yıl boyunca Açık Radyoda Çocuk Hakları isimli bir programın yapım ve sunuculuğunu yapmıştır. Uluslar arası CRIN(Çocuk Hakları Uluslar arası İşbirliği ağı) ve ESCN(Avrupa Sokak Çocukları İşbirliği ağı) üyesidir.

Özellikle şiddet konusunda akademik çalışmalar yapan Polat’ın Adli Tıp ,Şiddet ,Adli Bilirkişilik, Tıbbi Uygulama Hataları ,Kriminoloji ,Çocuk Hakları , Çocuk İstismarı , sokak çocukları konularında yayınlanmış 18 kitabı ve ulusal ve uluslar arası 120yi geçkin çalışması bulunmaktadır. Çocuk Forumu,Adli Tıp ve Klinik Adli Tıp dergilerinin editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca 8 derginin de danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır. Child Abuse İnternational , American Academy of Forensic Sciences derneklerinin üyesidir.

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Oğuz Polat

Doğum Tarihi: 06.03.1959

Unvanı: Prof.Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983
Tıpta Uzmanlık İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi 1988
Doçentlik Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi 1990

 

  1. Akademik Unvanlar
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Ar.Gör. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 1983-1988
Uz.Dr. Gata Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalı 1988-1990
Yrd.Doç.Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 1990
Doç.Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 1990-1995
Prof.Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 1995-2000
Prof.Dr. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanı 2000-2003
Prof.Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 2003-2010
Lecturer Case Western Reserve University, Mandel School, Social Studies Applied Unit, Begun Violence Prevention Center 2010-2012

 

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

6.1.1. Viyana’da Yaşayan “İkinci Kuşak” Türk Gençleri ve Suçluluk, Yeşim Meral Özenge , 1994

6.1.2. Adli Tıbbi ve Hukuki Açıdan Çocuk istismarı ve İhmali Olgularında Velayet Hakkına Müdahale, Tanıl Mehmet Başkan, 1995

6.1.3. Cinsel istismara Maruz Kalan Çocukların Adli Tıp Açısından İncelenmesi ve Korunması, Temel Aydemir, 1995

6.1.4. Irza Geçme ve Irza ve Namusa Tasaddi Suçlarında Psiko-Sosyal Faktörlerin Araştırılması, Zehra Şebnem Topaloğlu, 1995

6.1.5. Aile İçi Fiziksel Yaşlı İstismarı, Taner Artan,1996

6.1.6. 1990-1995 Yılları Arasında İstanbul Adliyelerine Yansıyan Ensest Olgularının Psiko-Sosyal Açıdan İncelenmesi, Suna İpek, 1996

6.1.7. İntihar girişimi sonucu acil servise başvuranlar üzerinde prospektif bir inceleme      Gülsüm Sırma, 1997

6.1.8.Borderline kişilik bozukluğu olan bireylerin öfke tarzları ve saldırganlık davranışı üzerine bir inceleme, Ferhat Akpınar, 2010

6.1.9. Suça itilen çocuklarda akıl ve ruh sağlığı problemlerinin yaygınlığı ve çeşitliliği      Kevser Top,    2010

6.1.10. Cinsel istismara maruz kalan ve kalmayan ergenlerin anksiyete, depresyon ve benlik algısı açısından karşılaştırılması     Tuğçe Er, 2010

6.1.11. İlköğretim okullarındaki öğrencilerin akran zorbalığının benlik saygısıyla ilişkisi   Tuba Keskin, 2010

6.1.12. Kadınları suça iten psikolojik nedenler: Adam öldürme suçu işlemiş kadınlar örnekleminde bir inceleme, Evin Güldoğan ,2010

6.1.13. Takip/izlemeye ilişkin algının incelenmesi ve mağdur olan/olmayanların kaygı düzeylerinin karşılaştırılması, Esar Gürgezoğlu, 2010

6.2.  Doktora Tezleri

6.2.1. Tıbbı uygulama hataları ve adli tıp açısından incelenmesi. İlker kayabeyoğlu.2000

  1. Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1. Uysal., C, Z. Kır, NY. Görük, A. Atlı, Y. Bez, S. Gören, O.Polat. Being An Adolescent Mother. Acta Medica Anatolia, 2(1):14-18 (2014)

7.1.2. Türkmen, N., H. Dokgöz, S. Akgöz, B. Eren, P. Vural, O.Polat. ‘Bullying among High School Students’. MAEDICA-a Journal of Clinical Medicine, 8(2):143-152 (2013).

7.1.3. Turan N, O. Polat, M. Karapirli, C. Uysal, S.G.Turan. ‘The new violence type of the era: Cyber bullying among university students’. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 17: 21-26 (2011).

7.1.4. Yaycı., N, I. Pakiş, M. Karapirli, S. Çelik, C. Uysal, O. Polat. The review of autopsy cases of accidental childhood deaths in Istanbul. J Forensic Leg Med, 18(6):253-6 (2011).

7.1.5. Pakiş, I., N. Yaycı, O. Polat. Letter to Editor. Journal of Forensic and Legal Medicine, 18:42 (2011).

7.1.6. Pakiş, I., O. Polat, N. Yaycı, M. Karapirli, “Comparison of Clinical Diagnosis and Subsequent Autopsy Findings in Medical Malpractice”, A m J Forensic Med Pathol 31:218-221 (2010).

7.1.7.Pakiş, I., N. Yaycı, N.Yıldız, E.Günçe, R.Yılmaz, O. Polat. ‘Childhood deaths due to suicide’, Australian J of Forensic Sciences 42:191-197 (2010).

7.1.8. Polat., O. C. Uysal. History of forensic medicine in Turkey. Leg Med (Tokyo). 2009 11(3):107-10.

7.1.9. Pakiş, I., N. Yaycı, M. Karapirli, E. Günçe, O. Polat, “Autopsy Profiles of Malpractice Cases”, Journal of Forensic and Legal Medicine 16(1):7-10 (2009)

7.1.10. Pakiş., I, M. Karapirli, F. Karayel, A. Turan, O. Polat. Quality Assessment of Perinatal and Infant Postmortem Examinations in Turkey. J Forensic Sci, 53(5):1166-1168 (2008).

7.1.11. Pakiş., I, N. Yaycı, M. Karapirli, O. Polat. Ölümle sonuçlanan tıbbi uygulama hatalarına yaklaşımda adli otopsinin rolü. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,28 (1):30-39 (2008).

7.1.12. Pakiş, I., O. Polat. ‘Patolojide tıbbi uygulama hataları’ Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 28(3):342-348 (2008).

7.1.13. Beyaztaş, FY., C. Bütün, H. Dokgöz, Ç. Yorulmaz, O. Polat Childhood deaths from sexual abuse in İstanbul, Turkey: Medicolegal assessment Neurology, Psychiatry and Brain Research, 13 (3): 121-124 (2006).

7.1.14. Tüzün, B., O. Polat, S. Vatansever, İ. Elmas. Questioning the psycho-socio-cultural factors that contribute to the cases of suicide attempts: an investigation. Forensic Sci Int, 11;113(1-3):297-301 (2000).

7.1.15. İnanıcı, MA., N. Birgen, M. Ercüment Aksoy, N. Alkan, G. Batuk, O. Polat, ‘Medico-legal death investigations and autopsies in İstanbul, Turkey‘ Journal of Clinical Forensic Medicine, 5(3):119–123 (1998).

7.1.16. Atasoy, S., S. Çöloğlu, E. Abacı-Kalfoğlu, O.Polat. Postgraduate Forensic Science Education in Turkey. 1996;41(2):206-208.

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2.1.Yılmaz., K, M. Karapirli, İ. Elmas, O. Polat. Legal Assesment of Defensive Medicine. 22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine. Haliç Congress Center, İstanbul, Turkey, July 5-8, 2012.

7.2.2. Polat., O, B. Aksoy, S. Gökçe Turan, A. Çelikbilek, D. Çalışkan, D. ‘Attitudes, Knowledge and Degree of Acceptance of Violence Among Students in Istanbul’. 12. Avrupa Psikoloji Kongrsesi-ECP, İstanbul, 4-8 Temmuz 2011.

7.2.3. Polat., O, E. Güldoğan, H. Değirmentepe, F. Alkan, I.Yıldızlı, B. Aksoy.‘İstanbul ‘da suç korkusu ve Risk Algısıyla Yapılan bir çalışmanın literatür eşliğinde kültürler arası karşılaştırılması’ (Comparison of Fear of Crime and Risk Perception in Istanbul with literatures). Presentation in VII. DTGPP Kongress, Berlin, Germany 21-25 September, 2010.

7.2.4. Pakiş, I., N. Yaycı, M. Karapirli, N. Yıldız, E. Günçe, O. Polat. Childhood Deaths Due to Suicide.. 18th Triennial Meeting, New Orleans, Lousiana, USA July 21-25, 2008.

7.2.5. Pakiş., I, M. Karapirli, F. Karayel, A.Turan, E. Akyıldız, O.Polat. Quality Assesment of Perinatal and Infant Postmortem Examinations. XXth Congress of International Academy of Legal Medicine. Budapest, Hungary,23-26 August, 2006.

7.3  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.3.1. Adli Tıpta Bilirkişilik, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013

7.3.2. Klinik Adli Tıp, Adli Tıp Uygulamaları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013

7.3.3. Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar, Seçkin Yayınevi, İstanbul, 2009

7.3.4. Tüm Boyutları ile Çocuk İstismarı 1, Tanımlar, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007

7.3.5. Tüm Boyutları ile Çocuk İstismarı 2, Önleme ve Rehabilitasyon, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007.

7.3.6. Tıbbi Uygulama Hataları, Klinik-Sosyal-Hukuksal-Etik Boyutları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.

7.3.7. Adli Tıp, Der Yayınları, İstanbul, 2001.

7.3.8. Adli Tıpla İlgili Yargıtay Kararları, Abdullah Dinçkol, Oğuz Polat, Der Yayınları, İstanbul, 2001.

7.3.9. Adli Tıp Ders Kitabı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1997.

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.4.1. Yılmaz, K., O. Polat, B. Kocamaz. Defansif Tıp Uygulamalarının Hukuksal Açıdan İncelenmesi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2014;16:19-52.

7.4.2. Bütün., C, FY Beyaztaş, H. Dokgöz, L. Özdemir, A. Beyaztaş, O.Polat, F. Şahin.Sivas’ta Akranlar Arası Şiddet.’ Medicine Science 2013;2(4):885-95.

7.4.3. Polat, O. ‘Taraf Bilirkişiliği Nedir?’ Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2012; 100:271-280.

7.4.4. Polat, O., I. Pakiş, ‘Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz’ ACU Sağlık Bil Derg 2012;3:211-217.

7.4.5. Polat, O., I. Pakiş, ‘Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu’ ACU Sağlık Bil Derg 2011; 2(3):119-125.

7.4.6. Polat O., E. Güldoğan. Çocuk Askerler: Psikolojik, Sosyal ve Fiziksel Sorunlar. Uluslararası Güvenlik ve Terorizm Dergisi. 2010;(1):1;105-124.

7.4.7. Polat., O. Çocuk Hakları ve Sivil Toplum. Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi; 2006;4(16):115-118.

7.4.8. Özyurtkkan., MO, K. Bostancı, R. Ahıskalı, O. Polat. Büllöz Akciğer Hastalığı ve Sigara. Solunum Hastalıkları 2005;16:108-111.

7.4.9. Bostancı., K, MO. Özyurtkkan, R. Ahıskalı, O. Polat, M. Yüksel. Büllöz Akciğer Hastalığı ve Sigara Kullanımı:Otopsi Çalışması. Marmara Medical Journal 2005;18(3);123-128.

7.4.10. Polat., O. Çocukların Ticari Olarak Cinsel Sömürüsü. Çocuk Forumu; 2004; 7(1); 1-12

7.4.11. Polat., O. Çocukta Korkulu Rüya: Uyuşturucu; Çocuk Forumu; 2004; 7(2); 1-10

7.4.12. Polat., O. H. Dokgöz, E. Saka; Çocukluk Çağı İntihar ve İntihar Girişimleri; Çocuk Forumu; 2003; 6(1); 47-59.

7.4.13. Polat., O. Çocuklarla İletişim; Çocuk Forumu; 2003; 6(1); 1-12

7.4.14. Polat., O. Ombudsmanlık Kavramı; Çocuk Forumu; 2003; 6(2); 1-11

7.4.15. Polat., O. Olay Yeri İncelemesinin Adli Tıp Açısından Önemi; Adli Tıp Dergisi; 2002; 16(2-4); 1-16.

7.4.16. Polat., O. Aile İçi Cinsel İstismar: Ensest; Çocuk Forumu; 2001; 4(2); 1-12

7.4.17. Polat., O. İ. Kayabeyoğlu, H. Ağrıtmış; Çocuk Gelişiminde Çocuk Hakları Açısından Yaklaşım; Çocuk Forumu; 2001; 4(3-4); 52-61

7.4.18. Polat., O. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye; Çocuk Forumu; 2001; 4(3-4); 1-6

7.4.19. Polat., O. Duygusal İstismar Nedir? Çocuk Forumu; 2000; 3(1); 1-8

7.4.20. Polat., O. Suça İtilen Çocuklar; Çocuk Forumu; 2000; 3(2); 1-9

7.4.21. Polat., O. Çocuk İstismarında İstismarcı ve Kurban İlişkisi; Çocuk Forumu Dergisi; 2000; 3(4); 1-17

7.4.22. Polat.,O. Türkiye’de Sokak Çocukları. Çocuk Forumu Dergisi:1999;3(2):1-15.

7.4.23. Çakıcı., M, E. Çakıcı, C. Ataklı, O. Arkonaç, O.Polat. Bir Matrisidal Şizofreni Olgusu; Adli Tıp Bülteni; 1996; 1(3); 139-141

7.4.24. Çakıcı., M, E. Tansel, C. Ataklı, R. Özbili, O.Polat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Adli Psikiyatri; Adli Tıp Bülteni; 1996; 1(2); 94-100

7.4.25. Polat., O. Munchausen Sendromu. T Klin Tıbbi Etik 1996;4:61-61.

7.4.26. Polat., O. Dövülmüş Çocuk Sendromu. Sendrom 1991;71-74.

7.4.27. İnanıcı., A, O. Polat. Göz Travmaları. Sendrom 1991;42-46.

7.4.28 Polat., O, A. Yılmaz. Adli Tıp Açısından Trafik Kazaları. Sendrom 1991;47-49.

7.4.29. Polat., O, Ö. Günhan, A. İnanıcı. İnsan İskelet Kalıntılarında Yaş Tesbit Çalışmaları. Adli Tıp Derg;1990;6(1-2):41-45.

7.4.30. Polat., O, S. Akça, Ö. Günhan, R. Finci. Doğal Kökenli Ani Ölümler; Adli Tıp Dergisi; 1989; 5(3-4); 165-169

7.4.31. Ş. Gök, Z. Soysal, Ö. Kolusayın, O. Polat. Adli Otopsisi Yapılmış 82 Yanık Olgusunun Retrospektif İncelenmesi; Adli Tıp Dergisi; 1987; 3(1-4); 24-29

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.5.1. Uzun, A., S .Eker, O. Polat, I. Pakiş, ‘Üniversite Öğrencileri Arasında Sporda Şiddetin Önlenmesine Yönelik Farkındalık ve Bilgi Düzeyi Araştırması’ , Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi, Değişen Dünyada Biyoetik, 101, İstanbul, 12-13 Ekim 2012.

7.5.2. Pakiş, I., O. Polat, F. Demir, Ç.N. Turhan, E.M. İstikbal, S. Köse, N. Polat. ‘Çocuk İstismarı Konusunda Bilgi, Tutum, Davranış Araştırması’ , 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 1030-1032, Bursa, 2-6 Ekim 2012.

7.5.3. Polat., O. Madde Bağımlılığının Çocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu. 2011, Ankara.

7.5.4. Türkmen., N, H. Dokgöz, S. Akgöz, B. Eren, O. Polat. Bursa’da Akranlar Arası Şiddet. 9. Adli Bilimler Kongresi, 14-17 Ekim 2010, İzmir

7.5.5 . Bütün., C, FY. Beyaztaş, Z. Çınar, O. Polat. Akranlar Arası Şiddet –Anket Çalışması. Uluslararası Katılımlı –VII. Adli Bilimler Sempozyumu,24-27 Mayıs 2007, Gaziantep

7.6  Diğer yayınlar

  1. Projeler

Projelerde Yaptığı Görevler :

-Alanya’da Çocuk Sokak İşçisi Yok: Kapasite Oluşturma, Hizmet Sunum ve Bilinç Oluşturma Projesi, (No Child Street Worker In Alanya: Capacity Building, Service Delivery and Awareness Raising Project) Avrupa Birliği Fonu, Alanya Sosyal Hizmetleri Destekleme   Derneği , Alanya Belediyesi, 2007-2008

-Çocukların Sosyal Katılımlarına Odaklı Bir Yerel Yönetim Sistemi Yapılandırma: Yerel Faaliyet Planları Oluşturma Projesi , Avrupa Birliği Fonu , Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği, 2007-2008

-Cinsel İstismara maruz kalan çocuklar için alo-imdat hattı  Avrupa Birliği Fonu, , Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği, 2005-2006

-Çocuk İstismarı konusında çalışan adli tıp ve diğer uzmanlık dallarında çalışan profesyonellerin eğitimi (UNİCEF Projesi -2001-2003)

-Türkiye ‘de 25 bölgede Özel koşullardaki çocuklar konusunda çalışan uzmanların durumunun değerlendirilmesi (UNICEF Projesi-2003 )

-Aile içi şiddet konusunda çalışan profesyonellere yönelik haklar konusunda eğitim ( Avrupa Birliği Projesi-2005 )

Raporlar:

-Polat, O.., (AB İlerleme Raporu: Doğrudan Çocukla İlgili Konuların Derlemesi), 2009, 2008, 2007, 2006

-Polat, O..Gezer T (Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirler Raporu: Çözüm Önerileri), Meclis Araştırma Komisyonu, 2005

  1. İdari Görevler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı:1990-2000

Adli Tıp Kurumu Başkanı:2000-2003

  1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

– Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneği (ÇİKORED)1991-2005-Başkan

– Adli Tıp Uzmanları Derneği 1996-halen

– Çocuk Hakları Koalisyonu1995-2001-Koordinatör

– Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği 1997-2009-Başkan

-Çocuk Sağlığı Derneği1995-2004 Yönetim Kurulu üyesi

-CRIN(Child’s Rights International Network) 1997-halen

-ESCN(Avrupa Sokak Çocukları İşbirliği ağı)-1998-halen

-Forensic Science Society-1996-halen

-International Society For Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)-2001-halen

-Marmara Üniversitesi Kriminoloji Merkezi -2007-2010

  1. Ödüller
  2. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Yeditepe Üniversitesi

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2012-2013

2011-2012

Bahar Adli Tıp 15 60
2012-2013   Adli Bilimler Giriş 2  
Ölüm 2 2  
Postmortem Değişimler 2 2  
Adli Otopsi 2  
Adli Otopsilerde Örnekleme 2  
Yaralar 1 2  
Yaralar 2 2  
Asfiksi-1 2  
Asfiksi-2 2  
Aile İçi Şiddet 2  
Çocuk İstismarı 2  
Tıbbi Uygulama Hataları 2  
Kazalar 2  
Adli Psikiyatri 2  
Madde Bağımlılığı 2  
Zehirlenmeler 2  

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2012-2013

2011-2012

Bahar Adli Tıp 2 120
2012-2013   Adli Bilimler Giriş 2  
Ölüm 2    
Postmortem Değişimler 2 2  
Adli Otopsi 2 2  
Yaralar 1 2  
Yaralar 2 2  
Asfiksi-1 2  
Asfiksi-2 2  
Aile İçi Şiddet 2  
Çocuk İstismarı 2  
Tıbbi Uygulama Hataları 2  
Kazalar 2  
Adli Psikiyatri 2  
Madde Bağımlılığı 2  
Zehirlenmeler 2  

Bilgi Üniversitesi

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2012-2013

2011-2012

Bahar Adli Tıp 2 20
2012-2013   Adli Bilimler Giriş 2  
Ölüm 2    
Postmortem Değişimler 2 2  
Adli Otopsi 2 2  
Yaralar 1 2  
Yaralar 2 2  
Asfiksi-1 2  
Asfiksi-2 2  
Aile İçi Şiddet 2  
Çocuk İstismarı 2  
Tıbbi Uygulama Hataları 2  
Kazalar 2  
Adli Psikiyatri 2  
Madde Bağımlılığı 2  
Zehirlenmeler 2  

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Diğer etkinlikler

Süreli Yayınlar

Danışma Kurulu, Symposıum , 1994- bugün

Danışma Kurulu, Adli Tıp Bülteni 2005- bugün.

Danışma Kurulu, Harran Tıp Dergisi , 2008-bugün.

Danışma Kurulu ,Van Tıp Dergisi 2008- bugün

Danışma Kurulu ,GATA Dergisi,1992-Bugün

Danışma Kurulu ,Acıbadem Tıp Dergisi 2011- bugün

Editor, Çocuk Forumu   1997-2002

Editor , Klinik Adli Tıp 2001-2003

Editor ,Adli Tıp Dergisi ,2000-2003

Davetli konuşmacı olarak katıldığı, kongre, sempozyum, toplantı, konferans ve paneller

1.“Tıbbi Uygulama Hatalarının Hekim Hasta Perspektifi Açısından Değerlendirilmesi” Paneli, Acıbadem Adana Hastanesi, 8 Haziran 2012, Adana

Oturum Başkanı ve konuşmacı

2.‘Güncel Uygulamalar Işığında Sağlık Hukuku Paneli’, Acıbadem Maslak Hastanesi, 4 Mayıs 2012, İstanbul2.Güncel Sağlık Hukuku ve Etiği Sempozyumu-II. 23 Mart 2012.

Oturum Başkanı ve konuşmacı

  1. İstanbul Kültür Üniversitesi Cehamer Ceza Hukuku U.A. Merkezi ’Aile İçi Şiddete Bilimsel Yaklaşım ve Çözüm Önerileri’ Kolokyumu. 19 Ekim 2011

Konuşmacı

  1. Acıbadem Tıbbi Uygulama Hataları Paneli 24 ekim 2010

Oturum Başkanı ve konuşmacı

5.Marmara Üniversitesi Etik Uygulama Merkezi Tüp bebek Sempozyumu 19 Eylül 2010

Oturum Başkanı ve konuşmacı

6.Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi 14 Eylül 2010

Tıbbi Uygulama Hataları Konferansı konuşmacı

7.Marmara Tıp Fakültesi Pediatri Bölümü 16 mayıs 2010

Pediatride görülen Tıbbi Uygulama Hataları konferansı   konuşmacı

8.Perinataloji Kongresi 11-14 mayıs 2010-11-23

Perinatalojide uygulama Hataları konferansı konuşmacı

9.Maltepe Tıp Fakültesi Tıp Günleri 25-26 Nisan 2010

Pediatride görülen tıbbi uygulama hataları konuşmacı

10.Ortopedi Günleri kongresi 21-24 nisan 2010

Kalça kırıklarında ortaya çıkan medikolegal sorunlar- konuşmacı

11.İstanbul Tıp Fakültesi Genel cerrahi Anabilim dalı 23 mart 2010

Viideocerrahide Tıbbi Uygulama Hataları konferansı

12.Androloji Derneği Aylık toplantılar 12 mart 2010

Uygulamalardaki Tıbbi Uygulama hataları- konuşmacı

13.Marmara Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim dalı eğitim seminerleri 8 şubat 2010

Göğüs Cerrahisinde uygulama hataları -konuşmacı

14.Yeditepe Tıp Fakültesi konferansı 19 ocak 2010

Tıbbi Uygulama Hataları konferansı

15.Çocuk Polisi Yönetici Seminer. Antalya. 13 Ekim 2009-15 Ekim 2009