Projeler

  • Kadına yönelik şiddet ve önlenmesi konusunda sağlık çalışanlarının 10 ilde eğitimi, Avrupa Birliği hibe programı ,İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı, 2003-2004
  • Çocukların Sosyal Katılımlarına Odaklı Bir Yerel Yönetim Sistemi Yapılandırma: Yerel Faaliyet Planları Oluşturma Projesi, Avrupa Birliği hibe programı, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği 2007-2008
  • Alanya’da Çocuk Sokak İşçisi Yok: Kapasite Oluşturma, Hizmet Sunum ve Bilinç Oluşturma Projesi, Alanya Sokakta çalışan Çocuklar Derneği, Avrupa Birliği hibe programı, 2007-2008
  • Çocuklara Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Destek Hattı: Çocuğa Karşı Cinsel İstismarın Gün Yüzüne Çıkartılması Projesi, Avrupa Birliği hibe programı, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği 2005-2006
  • 25 ilde korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetin durumunun saptanması çalışması, UNICEF projesi, 2003
  • Multidisipliner yaklaşımla çocuk istismarı konusunda adli tıp uzmanlarının eğitimi, UNICEF projesi,2001-2002